Mangler ved byggeriet

Det er vanskeligt entydigt at beskrive, hvornår der forelægger en mangel ved et byggeri. Men som tommelfingerregel kan man beskrive det således, at en entreprenørydelse er mangelfuld, hvis den ikke svarer til det aftalte. Det aftalte er i denne henseende ikke udelukkende selve aftalen, men også hvad der følger af aftalens fortolkning, sædvaner osv. AB 92 definerer det således, at er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger, foreligger der en mangel. Herudover beskrives det i AB 92, at hvis materialer ikke er som aftalt eller af sædvanlig god kvalitet, foreligger der som udgangspunkt mangler. Der kan også forekomme fejl, som skyldes, at materialet er uegnet til formålet. I sådanne tilfælde skal man se på den viden, der forelå vedrørende materialet på byggetidspunktet. Dette gælder dog ikke, hvis der er blevet stillet en garanti.
Om ydelsen er mangelsbehæftet, afgøres efter forholdene på det tidspunkt, hvor risikoen gik over på bygherren, hvilket oftest er ved afleveringen af byggeriet.
Det er hertil vigtigt som bygherre at være opmærksom på, at der skal gives skriftlig meddelelse om manglerne til entreprenøren inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde have været opdaget.